Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên ngành: Nội khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

14-05-2021

14-05-2021


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ KIM ANH

Ngành: Nội khoa
Mã số: 9 72 01 07
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU NỒNG ĐỘ LEPTIN, INSULIN HUYẾT THANH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH TRÊN NGƯỜI ĂN CHAY TRƯỜNG”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Kim Anh - Chuyên ngành: Nội khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.