Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Gia Định - Chuyên ngành: Sản phụ khoa


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

05-03-2021

05-03-2021


Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: NGUYỄN GIA ĐỊNH

Ngành: Sản phụ khoa
Mã số: 9 72 01 05
Với đề tài:  “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BĂNG HUYẾT SAU SINH DO ĐỜ TỬ CUNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BẰNG CHÈN BÓNG LÒNG TỬ CUNG”.

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2021 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Gia Định - Chuyên ngành: Sản phụ khoa, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.