Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Cao Thanh Ngọc - Chuyên ngành: Nội tiết


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

06-12-2018

06-12-2018


Trường Đại học Y Dược – ĐHH tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Cao Thanh Ngọc

Chuyên ngành: Nội tiết
Mã số: 62 72 01 45
Với đề tài:  "Nghiên cứu nồng độ hormon sinh dục và một số dấu ấn sinh học chu chuyển xương ở bệnh nhân nam loãng xương”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2018 tại Đại học Huế, số 04 Lê Lợi, TP. Huế.

Trân trọng thông báo và kính mời quý vị quan tâm đến dự.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Cao Thanh Ngọc - Chuyên ngành: Nội tiết, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.