Thông báo tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa năm học 2016-2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

16-06-2016

22-06-2016


Trường Đại học Y-Dược Huế thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa năm học 2016-2017 như sau:

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh đào tạo Định hướng chuyên khoa năm học 2016-2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.