Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 2 - năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

03-08-2018

03-08-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Trường Đại học Y Dược Huế đợt 2 - năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.