Thông báo tuyển sinh cao học đợt 3 (Tháng 9) năm 2024 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế


SỐ HIỆU

2627/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

07-06-2024


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tuyển sinh cao học đợt 3 (Tháng 9) năm 2024 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.