Thông báo tổ chức ôn tập tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

01-04-2021

01-04-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập tuyển sinh Chuyên khoa I, Chuyên khoa II năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.