Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, chuyên khoa II năm 2018


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

17-04-2018

17-04-2018

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, chuyên khoa II năm 2018, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.