Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, chuyên khoa II đợt 2 năm 2017


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

24-08-2017

24-08-2017

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức ôn tập chuyên khoa I, chuyên khoa II đợt 2 năm 2017, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.