Thông báo tổ chức khóa đào tạo y khoa liên tục cập nhật chẩn đoán, điều trị các bệnh nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

02-06-2021

02-06-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức khóa đào tạo y khoa liên tục cập nhật chẩn đoán, điều trị các bệnh nhiễm trùng và sử dụng kháng sinh, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.