Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học trường Đại học Y Dược Huế lần thứ VIII năm 2016.


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

31-08-2016

04-09-2016


Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y Dược Huế sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học lần thứ VIII năm học 2016 cho các học viên Sau đại học (Nghiên cứu sinh, Cao học, Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp II, Chuyên khoa cấp I), dự kiến vào nghày 17/11/2016(thứ 5 tại Trường).

 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học trường Đại học Y Dược Huế lần thứ VIII năm 2016., xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.