Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

27-10-2023Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh

Ngành: Nội khoa

Mã số: 9 72 01 07

Với đề tài:  NGHIÊN CỨU HIỆU QUÂ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP ST CHÊNH LÊN CÓ VÀ KHÔNG CÓ HÚT HUYẾT KHỐI CHỌN LỌC TRONG CAN THIỆP THÌ ĐẦU”.

Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 11 năm 2023 tại Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP. Huế.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.