Thông báo thời gian nhập học các lớp BSNT, Cao học, Chuyên khoa I, Chuyên khoa 2, NCS


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-12-2015

25-12-2015


Trường Đại học Y Dược Huế thông báo đến các học viên đã trúng tuyển các lớp BS Nội trú khóa 2015-2018, Cao học khóa 2015-2017, Chuyên khoa cấp I và Chuyên khoa cấp II – Đợt 2 khóa 2015-2017, Nghiên cứu sinh – đợt 2 năm 2015 đến tập trung để làm thủ tục nhập học.
 
 
Thời gian: lúc 9 giờ 00, ngày 30/11/2015 (Thứ 2)

Địa điểm: Hội trường A – Trường ĐHYD Huế 

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo thời gian nhập học các lớp BSNT, Cao học, Chuyên khoa I, Chuyên khoa 2, NCS, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.