THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI, năm 2022


SỐ HIỆU

2090/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

07-06-2022


Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2022 trong khuôn khổ Festival khoa học lần thứ VI năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế (1957 - 2022).
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo THÔNG BÁO SỐ 2: Về việc tổ chức Hội nghị Sau đại học - Nghiên cứu sinh quốc tế lần thứ VI, năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.