Thông báo học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

15-03-2021

15-03-2021

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo học bổ túc kiến thức cho các ngành gần, ngành khác trước khi dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2021, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.