Thông báo điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022


SỐ HIỆU

4958/TB-HĐTSSĐH2022

THỜI GIAN

12-12-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.