Thông báo Điều chỉnh thời gian tham dự Hội nghị Khoa học Sau đại học lần VI năm 2014


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-01-2015

18-11-2015


 

 

Theo Quyết định của Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban tổ chức về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học lần thứ VI ngày 11 tháng 11 năm 2014, Nhà trường thông báo đến tất cả các nghiên cứu sinh, học viên Cao học, Bác sỹ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II của Nhà trường tham dự đầy đủ Hội nghị này với thời gian có thay đổi như sau:
 
               Thời gian: từ 7g30 đến llg30 ngày 19/11/2014
               Địa điếm: Hội trường A, Trường Đại học Y Dược Huế
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo Điều chỉnh thời gian tham dự Hội nghị Khoa học Sau đại học lần VI năm 2014, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.