Thông báo bổ sung đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022


SỐ HIỆU

3304/TB-ĐHYD

THỜI GIAN

26-08-2022


Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú vào tháng 11 năm 2022, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo bổ sung cho Thông báo đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú số 2946/TB-ĐHYD ngày 01/8/2022 như sau: 1. Sinh lý 2. Giải phẫu 3. Hóa sinh 4. Y sinh học di truyền 5. Nội khoa 6. Ngoại khoa 7. Sản phụ khoa 8. Nhi khoa 9. Chẩn đoán hình ảnh 10. Lý luận Y học cổ truyền 11. Nội Y học cổ truyền 12. Nha khoa 13. Phẫu thuật trong miệng và hàm mặt 14. Gây mê hồi sức 15. Ung thư 16. Nhãn khoa 17. Tai Mũi Họng 18. Huyết học – Truyền máu 19. Hồi sức cấp cứu 20. Tâm thần 21. Da liễu 22. Truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới (Các đề cương đính kèm).

https://huemed-univ.edu.vn/uploads/ck_upload/SAU%20%C4%90AI%20HOC/3304_TB_DHYD.pdf

https://huemed-univ.edu.vn/uploads/ck_upload/SAU%20%C4%90AI%20HOC/3304_TB_DHYD%20REV%20De%20cuong%20dinh%20kem.pdf

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo bổ sung đề cương ôn thi tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2022, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.