Công bố công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Điều dưỡng


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-01-2024Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế công bố công khai Đề án mở ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Điều dưỡngMã Ngành: 9720301. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Đề án Tiến sĩ Điều dưỡng: Tải về

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Công bố công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Điều dưỡng, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.