Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh năm 2024


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

20-03-2024Thực hiện công văn số 394/K2ĐT-ĐT ngày 05/3/2024 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc công tác tuyển sinh và đào tạo CK1, CK2 và BSNT năm 2024, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2024.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2023 và kế hoạch tuyển sinh năm 2024, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.