Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023


SỐ HIỆU

1098/ĐHYD-ĐTSĐH

THỜI GIAN

24-03-2023


Thực hiện công văn số 390/K2ĐT-ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế về việc báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế báo cáo các nội dung theo mẫu gồm công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2022 (tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, đại học) và kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2023.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo nhân lực y tế năm 2022 và kế hoạch tuyển sinh năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.