Thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với sinh viên


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

28-01-2021

28-01-2021

Sinh viên được nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu từ ngày 08/02/2021 đến hết ngày 21/02/2021, ngày 22/02/2021 (thứ Hai) tiếp tục học tập bình thường.
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đối với sinh viên, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.