Thông báo nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

08-01-2020

08-01-2020

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý 2020 và sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020, xin vui lòng liên hệ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tại đây để có thêm thông tin.