Công bố công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Răng Hàm Mặt


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

25-01-2024Thực hiện quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế công bố công khai Đề án mở ngành Đào tạo trình độ Tiến sĩ Răng Hàm MặtMã Ngành: 9720501. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Đề án Tiến sĩ Răng Hàm Mặt: Tải về

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Công bố công khai Đề án mở mã ngành đào tạo Tiến sĩ Răng Hàm Mặt, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.