Thông báo số 2 Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2021


SỐ HIỆU

2063/TB-ĐHYD

ĐƠN VỊ

THỜI GIAN

15-02-2022


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Thông báo số 2 Hội nghị Nội khoa miền Trung mở rộng lần thứ III năm 2021, xin vui lòng liên hệ Bộ môn Nội tại đây để có thêm thông tin.