-Tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế năm 2019.

-Hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ "Quản lý y tế" tại Đại học Y khoa Đài Bắc, Đài Loan.


Lĩnh vực nghiên cứu

-Bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính -Chất lượng cuộc sống -Quản lý y tế, quản lý chất lượng bệnh viện