Nguyễn Minh Tâm

Nguyễn Minh Tâm

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Phó Hiệu trưởng

Trung tâm Y học Gia đình Giám đốc Trung tâm Khoa Y tế Công cộngGiảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Y tế cơ sở, Y học gia đình, chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm, tai nạn thương tích, đánh giá chi phí hiệu quả y tế, công bằng chăm sóc y tế, đổi mới giáo dục y khoa, ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế.

Đề tài NCKH chủ trì/tham gia

1. Khảo sát tính khả thi và hiệu quả của chương trình giáo dục, hỗ trợ tự quản lý bệnh tại tuyến y tế cơ sở cho người dân mắc đái tháo đường typ 2 ở tỉnh Thừa Thiên Huế.- Đại học Huế - Mã số: DHH2020-04-115

2. Khảo sát năng lực cung cấp dịch vụ dự phòng và quản lý một số bệnh mạn tính không lây tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018- Đại học Huế - Mã số: DHH2018-04-84

3. Đánh giá việc thực hiện các nguyên lý chăm sóc ban đầu tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế và khảo sát các yếu tố liên quan- Đại học Huế - Mã số: DHH2012-04-20

4. Khảo sát, đánh giá khả năng ứng dụng và tính hiệu quả của mô hình blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và E learning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống- Cấp Bộ - Mã số: CT.2019.02.03

5. Xây dựng và triển khai mô hình blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và E learning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống. - Cấp Bộ - Mã số: CT.2019.02.02

6. Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa thiên Huế- Cấp Bộ - Mã số: B2019-DHH-09

7. Khảo sát quan điểm và và trải nghiệm của người dân về chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm tại tuyến chăm sóc ban đầu tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 95/19

8. Khảo sát kiến thức thái độ và nhu cầu của sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế về việc học kỹ năng giao tiếp Y khoa- Cấp Trường - Mã số: 93/19

9. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng các đánh giá của người dân về chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã phường tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 84/17

10. Khảo sát sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc bệnh nhân mạn tính không lây nhiễm của người cao tuổi tại một số trạm y tế xã, phường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 68/18

11. Khảo sát sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp và các yếu tố liên quan tại một số trạm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 65/20

12. Khảo sát nhận thức, hành vi của sinh viên Y khoa và Răng Hàm mặt về tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020- Cấp Trường - Mã số: 64/20

13. Phân tích khoảng trống năng lực và khảo sát nhu cầu đào tạo về Y học gia đình của đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên- Cấp Trường - Mã số: 45/16

14. Khảo sát thực trạng chăm sóc liên tục và mối liên quan với tình hình sử dụng dịch vụ y tế của người dân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở- Cấp Trường - Mã số: 115/19

Công bố quốc tế

1. Hoa NT, Derese A, Peersman W, Markuns JF, Willems S, Tam NM. Primary care quality in Vietnam: Perceptions and opinions of primary care physicians in commune health centers – a mixed-methods study. PLOS ONE. 2020;15(10):e0241311. doi: 10.1371/journal.pone.0241311

2. Anh Hien H, Tam NM, Tam V, et al. Estimation of the cardiovascular risk using world health organization/international society of hypertension risk prediction charts in Central Vietnam. PLOS ONE. 2020;15(11):e0242666. doi: 10.1371/journal.pone.0242666

3. Hoa NT, Tam NM, Derese A, Markuns JF, Peersman W. Patient experiences of primary care quality amongst different types of health care facilities in central Vietnam. BMC Health Services Research. 2019;19(1). doi: 10.1186/s12913-019-4089-y

4. Hoa NT, Tam NM, Peersman W, Derese A, Markuns JF. Development and validation of the Vietnamese primary care assessment tool. PLOS ONE. 2018;13(1):e0191181. doi: 10.1371/journal.pone.0191181

5. Hien HA, Tam NM, Tam V, Derese A, Devroey D. Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension and Its Risk Factors in (Central) Vietnam. International Journal of Hypertension. 2018;2018:1-12. doi: 10.1155/2018/6326984

6. Shimamura Y, Matsushima M, Yamada H, Nguyen MT. Willingness-to-Pay for Family-Based Health Insurance: Findings From Household And Health Facility Surveys in Central Vietnam. Global Journal of Health Science. 2018;10(7):24. doi: 10.5539/gjhs.v10n7p24

7. Matsushima M, Yamada H, Shimamura Y, Tam NM. Altruism and Primary Healthcare Workers’ Job Satisfaction: Findings from Central Vietnam. Journal of Sustainable Development. 2017;10(5):85. doi: 10.5539/jsd.v10n5p85

8. Thornblade LW, Henry EG, Minh Tam N, Markuns JF. A novel tool for assessing primary care quality at the point of care in Vietnam. Education for Primary Care. 2016:1-5. doi: 10.1080/14739879.2016.1222505