Nguyễn Minh Huy

Nguyễn Minh Huy

Thạc sĩLĩnh vực nghiên cứu

Công nghệ thông tin trong Y học

Giải thưởng hoạt động NCKH

1. Giải Khuyến khích Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021)
QĐ số: 1167/QĐ-LHHVN cấp bởi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Số chứng nhận: 01STKT-TQ16
Công trình: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Giải Đặc biệt Giải thưởng Cố đô về khoa học và công nghệ lần thứ IV, năm 2021
QĐ số: 3339/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 01CĐ4
Công trình: Nghiên cứu tình hình đột quỵ; thực trạng một số bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ và một số giải pháp can thiệp dự phòng cho người dân tỉnh Thừa Thiên Huế

3. Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XI, năm 2021
QĐ số: 2505/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 04STKT-TTH11
Công trình: Xây dựng hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu tỉnh Thừa Thiên Huế

4. Giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X, năm 2020
QĐ số: 2872/QĐ-UBND cấp bởi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Số chứng nhận: 02STKT-TTH10
Công trình: Ứng dụng mô hình giảng dạy trực tuyến E- mentoring trong đào tạo nâng cao năng lực chăm sóc ban đầu cho các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên