Lê Hồ Thị Quỳnh Anh

Lê Hồ Thị Quỳnh Anh

Bác sĩ

Trung tâm Y học Gia đình Giảng viên - Trợ lý NCKH


Lĩnh vực nghiên cứu

Y học gia đình, chăm sóc ban đầu, quản lý bệnh mạn tính, tự quản lý bệnh, chăm sóc người cao tuổi, đổi mới giáo dục y khoa, can thiệp nâng cao sức khỏe.

Đề tài NCKH chủ trì/tham gia

1. Khảo sát tính khả thi và hiệu quả của chương trình giáo dục, hỗ trợ tự quản lý bệnh tại tuyến y tế cơ sở cho người dân mắc đái tháo đường typ 2 ở tỉnh Thừa Thiên Huế.- Đại học Huế - Mã số: DHH2020-04-115

2. Khảo sát năng lực cung cấp dịch vụ dự phòng và quản lý một số bệnh mạn tính không lây tại các trạm y tế xã, phường tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018- Đại học Huế - Mã số: DHH2018-04-84

3. Khảo sát, đánh giá khả năng ứng dụng và tính hiệu quả của mô hình blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và E learning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống- Cấp Bộ - Mã số: CT.2019.02.03

4. Xây dựng và triển khai mô hình blended learning kết hợp thuyết trình trên lớp và E learning có sử dụng mô phỏng thực tại ảo theo hướng tiếp cận dựa trên tình huống. - Cấp Bộ - Mã số: CT.2019.02.02

5. Nghiên cứu xây dựng phần mềm hệ thống thông tin địa lý quản lý khám chữa bệnh ban đầu cho người dân các cấp xã, huyện và tỉnh Thừa thiên Huế- Cấp Bộ - Mã số: B2019-DHH-09

6. Khảo sát quan điểm và và trải nghiệm của người dân về chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm tại tuyến chăm sóc ban đầu tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 95/19

7. Khảo sát kiến thức thái độ và nhu cầu của sinh viên Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Huế về việc học kỹ năng giao tiếp Y khoa- Cấp Trường - Mã số: 93/19

8. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng các đánh giá của người dân về chất lượng khám chữa bệnh tại các trạm y tế xã phường tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 84/17

9. Khảo sát sự đáp ứng nhu cầu chăm sóc bệnh nhân mạn tính không lây nhiễm của người cao tuổi tại một số trạm y tế xã, phường thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 68/18

10. Khảo sát sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp và các yếu tố liên quan tại một số trạm y tế tỉnh Thừa Thiên Huế- Cấp Trường - Mã số: 65/20

11. Khảo sát nhận thức, hành vi của sinh viên Y khoa và Răng Hàm mặt về tính chuyên nghiệp trong thực hành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế năm 2020- Cấp Trường - Mã số: 64/20

12. Phân tích khoảng trống năng lực và khảo sát nhu cầu đào tạo về Y học gia đình của đội ngũ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một số tỉnh miền Trung - Tây Nguyên- Cấp Trường - Mã số: 45/16

13. Khảo sát thực trạng chăm sóc liên tục và mối liên quan với tình hình sử dụng dịch vụ y tế của người dân mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp tại tuyến y tế cơ sở- Cấp Trường - Mã số: 115/19