Nhân sự

Nguyễn Thanh Tùng

Nguyễn Thanh Tùng

Tiến sĩ

Khoa Cơ bản Giảng viên Khoa Đào tạo Quốc tếGiảng viên

Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Sinh học tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, năm 2009, với hướng nghiên cứu nhân giống in vitro các cây dược liệu và cây trồng có giá trị khác.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Y Sinh (Master of Science in Medicine) tại trường Đại học INHA, thành phố Incheon, Hàn Quốc, năm 2013, với hướng nghiên cứu phân lập và biệt hoá tế bào gốc phôi thai tim.

Nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Y Sinh (Medical Science) tại Trường Đại học Quốc gia Jeonbuk, thành phố Jeonju, Hàn Quốc, năm 2017, với hướng nghiên cứu biệt hoá tế bào gốc phôi, cơ chế sinh học phân tử bệnh, điều hoà biểu hiện gene, knockout gene trên các dòng tế bào và trên chuột, mô hình bệnh trên dòng tế bào và động vật.

Nhận các giải thưởng Khoa học Công nghệ. Giải nhì giải thưởng “Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC” năm 2008; Giải xuất sắc Hội thi Khoa học tuổi trẻ các trường Đại học, Cao đẳng Y-Dược Việt Nam lần thứ XIX năm 2018; Giải thưởng Cố đô về Khoa học Công nghệ lần thứ IV năm 2021.

Nhận các bằng khen về Khoa học và Công nghệ của Giám đốc Đại học Huế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế.

Chủ nhiệm các đề tài Khoa học và Công nghệ cấp trường, cấp Đại học Huế, cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn luận văn cao học chuyên ngành Khoa học Y Sinh, Công nghệ Y Sinh học, Răng hàm mặt.

Tác giả chính và đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế uy tín.

Trưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế “Y học tái tạo” (NCM.DHH.2022.02).


Lĩnh vực nghiên cứu

Nghiên cứu khoa học y sinh trong lĩnh vực y học tái tạo. Sử dụng các nguồn tế bào khác nhau (tế bào gốc trung mô, tế bào đơn nhân tuỷ xương, tế bào soma…), các giá thể sinh học, và các yếu tố tăng trưởng hay các hợp chất thiên nhiên trong trong y học tái tạo, tập trung một số mô như mô xương, mô sụn, xương ổ răng, mô tinh hoàn. Nghiên cứu cơ chế bệnh sinh, các con đường tín hiệu phân tử liên quan một số bệnh ở người dựa trên phân tích tổng hợp (meta analysis) và phân tích dữ liệu biểu hiên gene (Gene Expression Omnibus - GEO).

Công bố quốc tế

1. Hoang-Thi A, Dang-Thi A, Phan-Van S, et al. The Impact of High Ambient Temperature on Human Sperm Parameters: A Meta-Analysis. Iranian Journal of Public Health. 2022. doi: 10.18502/ijph.v51i4.9232

2. NGUYEN-TRAN B, TRAN-THI N, NGO Q, LE-TRONG L, NGUYEN-THANH T, DANG-CONG T. Synchronous esophageal squamous cell carcinoma and hepatocellular carcinoma: A rare case report. Radiology Case Reports. 2022;17(3):863-868. doi: 10.1016/j.radcr.2021.12.035

3. Nguyen TB, Do DN, Nguyen-Thanh T, Tatipamula VB, Nguyen HT. Identification of Five Hub Genes as Key Prognostic Biomarkers in Liver Cancer via Integrated Bioinformatics Analysis. Biology. 2021;10(10):957. doi: 10.3390/biology10100957

4. Nguyen Thanh T, Nguyen Tran BS, Hoang Thi AP, et al. HER2Ile655Val Single Nucleotide Polymorphism Associated with Early-Onset Breast Cancer Susceptibility: A Systematic Review and Meta-Analysis. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2021;22(1):11-18. doi: 10.31557/apjcp.2021.22.1.11

5. Jung YJ, Park W, Noh JM, et al. SIRT1 induces the adipogenic differentiation of mouse embryonic stem cells by regulating RA-induced RAR expression via NCOR1 acetylation. Stem Cell Research. 2020;44:101771. doi: 10.1016/j.scr.2020.101771

6. Dang Cong T, Nguyen Thanh T, Nguyen Phan QA, Hoang Thi AP, Nguyen Tran BS, Nguyen Vu QH. Correlation between HER2 Expression and Clinicopathological Features of Breast Cancer: A Cross- Sectional Study in Vietnam. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2020;21(4):1135-1142. doi: 10.31557/APJCP.2020.21.4.1135

7. Thanh TN, Van PD, Cong TD, Minh TL, Vu QHN. Assessment of testis histopathological changes and spermatogenesis in male mice exposed to chronic scrotal heat stress. Journal of Animal Behaviour and Biometeorology. 2020;8(3):174-180. doi: 10.31893/jabb.20023

8. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen TT, et al. Cryopreservation of human spermatozoa by vitrification versus conventional rapid freezing: Effects on motility, viability, morphology and cellular defects. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. 2019;234:14-20. doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.01.001

9. Tam Le M, Van Nguyen T, Thanh Nguyen T, et al. Does polycystic ovary syndrome affect morphokinetics or abnormalities in early embryonic development?. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology: X. 2019;3:100045. doi: 10.1016/j.eurox.2019.100045

10. Le MT, Nguyen TTT, Nguyen TT, et al. Does conventional freezing affect sperm DNA fragmentation?. Clinical and Experimental Reproductive Medicine. 2019;46(2):67-75. doi: 10.5653/cerm.2019.46.2.67

11. Le M, Nguyen V, Nguyen T, et al. Prolonged post-thaw culture of embryos does not improve outcomes of frozen human embryo transfer cycles: A prospective randomized study. Asian Pacific Journal of Reproduction. 2019;8(6):260. doi: 10.4103/2305-0500.270103

12. Thanh TN, Shin HC, Kim HR, Park SR, Kim J, Choi BH. Characteristics and Cardiomyogenic Potential of Rat Fetal Cardiac Progenitor Cells at Different Developmental Stage. Tissue Engineering and Regenerative Medicine. 2017;14(3):253-265. doi: 10.1007/s13770-016-0016-z

13. Jung YJ, Park W, Nguyen-Thanh T, et al. COMP-angiopoietin-1 mitigates changes in lipid droplet size, macrophage infiltration of adipose tissue and renal inflammation in streptozotocin-induced diabetic mice. Oncotarget. 2017;8(55):94805-94818. doi: 10.18632/oncotarget.21998

14. Nguyễn-Thanh T, Kim D, Lee S, Kim W, Park S, Kang K. Inhibition of histone deacetylase 1 ameliorates renal tubulointerstitial fibrosis via modulation of inflammation and extracellular matrix gene transcription in mice. International Journal of Molecular Medicine. 2017. doi: 10.3892/ijmm.2017.3218

15. Jung YJ, Lee AS, Nguyen-Thanh T, et al. Hyaluronan-induced VEGF-C promotes fibrosis-induced lymphangiogenesis via Toll-like receptor 4-dependent signal pathway. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2015;466(3):339-345. doi: 10.1016/j.bbrc.2015.09.023

16. Lee AS, Jung YJ, Kim D, et al. SIRT2 ameliorates lipopolysaccharide-induced inflammation in macrophages. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2014;450(4):1363-1369. doi: 10.1016/j.bbrc.2014.06.135