Lê Trọng Khoan

Lê Trọng Khoan

Tiến sĩLĩnh vực nghiên cứu

Chẩn đoán hình ảnh