Lê Trọng Bỉnh

Lê Trọng Bỉnh

Tiến sĩ

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Giảng viên - Trợ lý NCKH


Lĩnh vực nghiên cứu

Chẩn đoán hình ảnh Chẩn đoán hình ảnh can thiệp