Hoàng Ngọc Thành

Hoàng Ngọc Thành

Thạc sĩLĩnh vực nghiên cứu

Khoa học Chẩn đoán hình ảnh, Kỹ thuật Cộng hưởng từ, Cộng hưởng từ khuếch tán,