Trần Thị Mai Liên

Trần Thị Mai Liên

Thạc sĩ


ThS. BS. Trần Thị Mai Liên tốt nghiệp ngành Bác sĩ Y học Dự phòng và là thủ khoa toàn trường khoá học 2011-2017. Tốt nghiệp Thạc sĩ về Y tế Công cộng tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Giảng viên Khoa Y tế Công cộng, trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.


Lĩnh vực nghiên cứu

Sức khoẻ sinh sản; Sức khoẻ người cao tuổi, vị thành niên, thanh niên; Dịch tễ học...