Trần Đại Tri Hãn

Trần Đại Tri Hãn

Tiến sĩ


Giới thiệu

Giảng viên tại Bộ môn Dịch tễ học, Thống kê y tế và Dân số, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y – Dược, Đại học Huế từ năm 2013

Bác sĩ Y Học Dự Phòng năm 2013 tại trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giảng viên tại Bộ môn Dịch tễ học, khoa Y tế Công cộng.

Ông hoàn thành chương trình Thạc sĩ Y tế Công cộng năm 2016 và bảo vệ thành công luận văn liên quan đến Tiền đái tháo đường trên người dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2021 ông hoàn thành chương trình Nghiên cứu sinh về khoa học sức khỏe tại Đại học Y – Nha Tokyo, Nhật bản. Ở đây ông tập trung vào nghiên cứu các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại khu vực Đông Nam Á và tìm hiểu về đất nước, con người Nhật Bản.

Giảng dạy

Dịch tễ học, phương pháp Nghiên cứu khoa học, thực tập tại cộng đồng.

Kinh nghiệm

Về giảng dạy: dịch tễ học, nghiên cứu khoa học cho sinh viên đại học, và thực tập tại cộng đồng

Về nghiên cứu khoa học:

  • Thiết kế, tổ chức, giám sát, thực hiện các nghiên cứu định lượng tại cộng đồng.
  • Thiết kế, tổ chức, thực hiện các nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm).

Về hợp tác quốc tế:

  • Nghiên cứu viên dự án “Phát triển nguồn nhân lực chăm sức khỏe và dịch vụ xã hội cho người cao tuổi tại các nước ASEAN thông qua hợp tác liên ngành”.
  • Dẫn đoàn sinh viên khoa Y tế Công cộng của Đại học y Dược Huế, Việt Nam giao lưu tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Xuất bản

Vùi lòng xem tại Cơ sở dự liệu Khoa học và Công nghệ của Đại học Huế:

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/index/user/3269/page/1

 


Lĩnh vực nghiên cứu

Dịch tễ học; người cao tuổi; sa sút trí tuệ; suy giảm thính lực