Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Tiến sĩ

Khoa Y tế Công cộng Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ


Lĩnh vực nghiên cứu

Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm Dinh dưỡng tiết chế - lâm sàng Y học dự phòng - Y tế Công cộng