Lương Thanh Bảo Yến

Lương Thanh Bảo Yến

Thạc sĩ

Khoa Y tế Công cộng Giảng viên - Trợ lý NCKH

ThS. BS. Lương Thanh Bảo Yến tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế và thạc sĩ Y tế công cộng chuyên ngành Thống kê Y sinh tại Đại học KhonKaen, Thái Lan. Cô bắt đầu công tác giảng dạy tại Khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế từ năm 2012 và là trợ lý nghiên cứu Khoa học của Khoa Y tế công cộng từ năm 2015. Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn sâu về phương pháp nghiên cứu khoa học và thống kê y sinh, cô còn tham gia giảng dạy các môn học như Quản lý các chương trình và dự án y tế, Sức khoẻ sinh sản, Sức khoẻ tình dục, Dân số học, Nhân học y tế, … ThS. Yến đã và đang tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học và giáo dục y khoa hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại Việt Nam và quốc tế như vương quốc Anh, Hà Lan, Thái Lan, … Cô cũng là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế với các chủ đề nghiên cứu tập trung vào sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, sức khoẻ tâm thần và sức khoẻ nghề nghiệp.


Lĩnh vực nghiên cứu

Sức khoẻ phụ nữ và trẻ em, sức khoẻ tâm thần và sức khoẻ nghề nghiệp.