Hoàng Thị Bạch Yến

Hoàng Thị Bạch Yến

Tiến sĩLĩnh vực nghiên cứu

- Dinh dưỡng cộng đồng - Dinh dưỡng lâm sàng - An toàn thực phẩm - Các vấn đề về Y tế công cộng