Đoàn Vương Diễm Khánh

Đoàn Vương Diễm Khánh

Tiến sĩ


Tốt nghiệp Bác sĩ Đa khoa năm 1996 tại Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Tốt nghiệp Thạc sĩ Y tế Cộng cộng năm 1999 tại Đại Tự do Bruxelles (ULB), Bỉ.

Tốt nghiệp Tiến sĩ Y tế Công cộng năm 2011 tại Đại học Công nghệ Queensland (QUT), Úc.

Hiện là giảng viên tại Bộ môn Giáo dục sức khỏe & Tâm lý y học - Quản lý y tế, Khoa YTCC, Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.


Lĩnh vực nghiên cứu

Sức khỏe tâm thần cộng đồng.