Đặng Thị Anh Thư

Đặng Thị Anh Thư

Tiến sĩ


Trưởng Khoa, Khoa Y tế công cộng,

Phụ trách Viện Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng,

Giảng viên chính khoa YTCC, Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

Tốt nghiệp luận án tiến sĩ về Sức khỏe môi trường ở Đại học công nghệ Queensland (QUT), Úc. Tốt nghiệp Thạc sĩ về Y tế công cộng, chuyên ngành Sức khỏe Môi trường – Nghề nghiệp ở Đại học công nghệ Queensland (QUT), Úc.

Tốt nghiệp Bác sĩ y khoa ở Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Kinh nghiệm tham gia hướng dẫn và tư vấn cho nhiều dự án nghiên cứu, chương trình học tập của học viên đại học và sau đại học thuộc các trường Đại học trong nước và quốc tế  (Úc, Mỹ, Thái Lan)


Lĩnh vực nghiên cứu

Sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp, sức khỏe các lứa tuổi, y học thảm họa, đánh giá nguy cơ Sức khỏe Môi trường – Nghề nghiệp, các vấn đề sức khỏe ưu tiên của cộng đồng, phương pháp nghiên cứu khoa học, thống kê y sinh học.