Đặng Cao Khoa

Đặng Cao Khoa

Thạc sĩ

Khoa Y tế Công cộng Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y tế Công cộng vào năm 2018, tại Trường Đại Học Y – Dược, Đại Học Huế.

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Y tế Công cộng vào năm 2021, tại Trường Đại Học Y – Dược, Đại Học Huế.

Hiện tại đang là Giảng viên tại Bộ môn Giáo dục sức khỏe & Tâm lý y học - Quản lý y tế, Khoa Y tế Công cộng.

Lĩnh vực giảng dạy : Giáo dục sức khỏe & Tâm lý y học.


Lĩnh vực nghiên cứu

Chất lượng cuộc sống người cao tuổi; Sa sút trí tuệ; Nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.