Nhân sự

Ngô Thị Thuận

Ngô Thị Thuận

Thạc sĩ

Khoa Cơ bản Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Tính chất từ của các vật liệu ở kích thước nanomet