Nhân sự

Trần Thuý Hiền

Trần Thuý Hiền

Tiến sĩ

Khoa Cơ bản Trưởng Khoa


Lĩnh vực nghiên cứu

Khoa học giáo dục (phương pháp dạy học Toán, Xác suất thống kê y học, phương pháp đánh giá năng lực suy luận thống kê y học)