Phạm Văn Đức

Phạm Văn Đức

Bác sĩ

Bộ môn Truyền nhiễm - Lao Giảng viên - Trợ lý Giáo tài