Nguyễn Thị Phương Thảo

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Bộ môn Truyền nhiễm - Lao Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ


Lĩnh vực nghiên cứu

Bệnh Truyền nhiễm