Lê Lam Hương

Lê Lam Hương

Phó Giáo sư,  Tiến sĩ

Bộ môn Phụ sản Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ