Trương Xuân Long

Trương Xuân Long

Thạc sĩ

Bộ môn Nội Giảng viên - Trợ lý Giáo vụ


Lĩnh vực nghiên cứu

Bệnh lý tiêu hóa, gan mật tụy, nội soi tiêu hóa chẩn đoán, nội soi tiêu hóa can thiệp