Trần Văn Huy

Trần Văn Huy

Giáo sư,  Tiến sĩ


chuyên ngành tiêu hóa gan mật và nội soi tiêu hóa


Lĩnh vực nghiên cứu

tiêu hóa gan mật và nội soi