Nguyễn Duy Duẫn

Nguyễn Duy Duẫn

Thạc sĩ

Bộ môn Nội Giảng viên


Lĩnh vực nghiên cứu

Thần kinh chung, Động kinh, Rối loạn vận động, Bệnh lý thần kinh ngoại biên, Thăm dò điện sinh lý thần kinh, EMG, EEG,