Võ Hoài Bảo

Võ Hoài Bảo

Thạc sĩ


Chấp hành tốt nội quy, quy định Nhà trường và Bộ môn

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năng động, sáng tạo trong công việc.

Phấn đấu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.


Lĩnh vực nghiên cứu

Giải Phẫu người Phẫu thuật Tim Mạch - Lồng Ngực